84th International Council Meeting Tbilisi

V novembri sa naši delegáti zúčastnili 84. medzinárodného valného zhromaždenia ELSA (ICM) v Gruzínsku. Delegáciu ELSA Slovensko tvorili naši študenti Roman Debnár a Vanesa Sabolová ako členovia Výkonnej rady ELSA Trnava …

83th International Council Meeting Malta

V dňoch 26.3-1.4.2023 sa konalo 83. Medzinárodné valné zhromaždenie ELSA na Malte. Zúčastnili sa ho aj delegáti z ELSA Slovak Republic, medzi ktorých patrili Enara Könözsyová Martin Pogádl, Tamara Davidova …

59th International Presidents’ Meeting Thessaloniki

From 28th August to 1st September our president Mária Fančovičová and president of ELSA Trnava Tereza Bajúsová attendend the 59th International Presidents’ Meeting organised by ELSA Thessaloniki IPM is great opportunity for presidents and BEE officers …

ICM Baku 2019

V dňoch 24.-31.3.2019 sa konalo ICM Baku, ktorého sa zúčastnili naša prezidentka  Laura Ulmanová & a Viceprezidentka pre marketing Mária Fančovičová. Vďaka vynikajúcej práci OC ELSA Azerbaijansme zažili týždeň plný workshopov, zaujímavých diskusií, skvelého …