82th International Council Meeting Dubrovnik

V dňoch 2. – 6.11 2022 sa konalo 82. Medzinárodné valné zhromaždenie ELSA v Dubrovníku.

Zúčastnili sa ho aj delegáti z ELSA Slovak Republic, medzi ktorých patrili Enara Könözsyová a Martin Pogádl. Počas valného zhromaždenia sa konala aj plenárna schôdza, ktorej sa naši členovia zúčastnili a mali možnosť hlasovať o záležitostiach týkajúcich sa celej ELSA. Mali na výber aj z viacerých workshopov zaoberajúcim sa určitými sekciami ELSA.

Naši delegáti sa konkrétne zúčastnili BEE workshopu, ktorý sa zaoberal board managementom, strategickým plánovaním, externými a internými vzťahmi. Valné zhromaždenie sa konalo v okolí historického mesta Dubrovník, do ktorého ulíc zavítali aj naši delegáti.

Obaja si túto skúsenosť vychvalujú a radi by si ju zopakovali. Tešia sa z nových skúsenosti a priateľstiev z celej Európy, ktoré počas 82nd International Council Meeting Dubrovnik získali.