RÍMSKOPRÁVNY MOOT COURT

Vyskúšaj si ako ovládaš rímske právo! Zapoj sa do simulovaného súdneho sporu z “rimana” a dokáž, že si najlepší na Slovensku! Národné kolo sa uskutoční 7.4.2021 v spolupráci s Katedrou …