RÍMSKOPRÁVNY MOOT COURT

Vyskúšaj si ako ovládaš rímske právo! Zapoj sa do simulovaného súdneho sporu z “rimana” a dokáž, že si najlepší na Slovensku!

Národné kolo sa uskutoční 7.4.2021 v spolupráci s Katedrou rímskeho a cirkevného práva Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave!

Ak budeš úspešný zabojuješ proti kolegom z Česka.

Prihlášky posielaj do polnoci 4.4.2021 na secgen@sk.elsa.org

Do prihlášky uveď svoje meno, priezvisko, ročník, fakultu. Ak sa chceš zapojiť spolu s kamarátmi, tak uveď aj ich údaje.  Maximálny počet členov tímu sú 3 súťažiaci!