Legal Point: výzva na články (deadline: 16.05.2018)

Vážení študenti práva, mladí právnici a členovia ELSA, v mene redakčnej rady celoslovenského nezávislého odborného periodika Legal Point si dovoľujeme osloviť všetkých, ktorí majú záujem o publikáciu svojich odborných článkom v júnovom čísle …