Legal Point: výzva na články (deadline: 16.05.2018)

Vážení študenti práva, mladí právnici a členovia ELSA,

v mene redakčnej rady celoslovenského nezávislého odborného periodika Legal Point si dovoľujeme osloviť všetkých, ktorí majú záujem o publikáciu svojich odborných článkom v júnovom čísle časopisu Legal Point (1/2018).

  • Máte skvelý článok na aktuálnu právnu tému, avšak doposiaľ ste si nevedeli rady s výberom vhodného priestoru pre publikáciu?
  • Radi píšete odborné články na problémy vyskytujúce sa v právnej praxi nielen na Slovensku ale i v zahraničí a mali by ste záujem pravidelne prispievať ?
  • Jednoducho chcete nechať zaznieť svoj hlas a ukázať svetu, ako riešia právne problémy budúci právnici?

V tom prípade čítajte ďalej!

 

Nezávislé študentské periodikum

Legal Point je odborný časopis s vlastným ISSN,  ktorý vydáva už od r. 2012 Európske združenie študentov práva (ELSA) Slovensko. Je platformou pre tvorbu nádejných mladých odborníkov z rôznych pôsobísk, čo vytvára zaujímavý mix tém a pohľadov jednotlivých autorov. Legal Point sa dostáva aj do redakcie Právneho obzoru, spolu s ktorým sa distribuuje do právnickej obce na celom Slovensku, ale aj do zahraničia.

Postup pre záujemcov o publikovanie

  • Ak ste sa definitívne rozhodli pre publikovanie článku v časopise Legal Point, kontaktujte nás na legalpoint@sk.elsa.org. V texte e-mailu je potrebné uviesť tému článku a informáciu o tom, či máte možnosť zabezpečiť si recenziu pre Váš článok (a v prípade, že áno, uveďte aj meno a odbornú kvalifikáciu recenzenta).
  • V prípade, že nemáte možnosť zabezpečiť si recenziu sami, radi Vám spolu s našimi partnermi pomôžeme.
  • Pri samotnom písaní dbajte na požiadavky na formálnu úpravu príspevkov, ktoré nájdete TU.
  • Hotový článok spolu s recenziou nám zašlite na legalpoint@sk.elsa.org najneskôr do 16.05.2018.

Tešíme sa na Vaše príspevky!