Legal Workshop: Stavebné právo

Po sérii úspešných workshopov, Vám aj tento semester prinášame opäť atraktívny a nevšedný Workshop priamo v priestoroch medzinárodnej advokátskej kancelárie NOERR!

Workshop bude zameraný na tému Stavebné právo. Cieľom workshopu bude interaktívnym spôsobom sa zorientovať v problematike a pomocou praktických úloh aplikovať získané zručnosti. Predmetom budú praktické problémy verejného a súkromného stavebného práva:

  • územné rozhodnutia
  • stavebné povolenia
  • kolaudačné rozhodnutia, s poukazom na najčastejšie vady/nedostatky a ich možné dôsledky
  • stavebné zmluvy/zmluvy o dielo ich essentialia negotii, naturalia negotii a accidentalia negotii.

Účastníci budú konfrontovaní s rôznymi vadami/nedostatkami, ktoré budú ilustrované na podklade vzorových príkladov (výňatkov z rozhodnutí).

Prednášajúci: JUDr. Martin Štelcl

KEDY?  Pondelok, 19.03.2018 o 14:00

KDE? Advokátska kancelária Noerr, Palisády 29/A, Bratislava

Pre prihlásenie stačí vyplniť krátky formulár.

Účastníci po absolvovaní workshopu získajú účastnícky certifikát.

 


Noerr ako partner ELSA Slovensko podporuje nádejných študentov na právnickej fakulte a v spolupráci s ELSA Slovensko pripravujeme kvalitné projekty, ktoré sú dostupné pre všetkých študentov práva a mladých právnikov. Noerr je medzinárodné spoločenstvo advokátov, daňových poradcov a audítorov. Viac než 480 profesionálov poskytuje právne rady spoločnostiam, finančným inštitúciám a jednotlivcom vo všetkých sférach obchodného práva (napr. korporačné právo, M&A agenda, daňové právo, právo hospodárskej súťaže, právne prípady spojené s distribúciou tovarov, nehnuteľnosťami, pracovné právo, prípady platobnej neschopnosti atď.).

Kontaktná osoba:
Dominika Paršová: dominika.parsova@elsa.sk – Viceprezidentka pre Semináre a konferencie ELSA Slovensko

Tešíme sa na Vašu účasť!