Simulované rozhodcovské konanie 2018 – finále

ELSA Slovensko, Allen & Overy, Taylor Wessing a Rozhocovský súd SAK
srdečne pozývajú všetkých študentov práva a mladých právnikov na celoslovenské finále súťaže
SIMULOVANÉ ROZHODCOVSKÉ KONANIE 2018!

Finále súťaže simuluje skutočné rozhodcovské konanie, ktoré sa primerane riadi procesnými pravidlami Rozhodcovského súdu Slovenskej advokátskej komory (RS SAK). Zúčastnia sa ho dva najlepšie tímy z lokálnych kôl súťaže, ktoré si zmerajú svoje sily pri riešení fiktívneho prípadu. Ich písomné a ústne podania bude hodnotiť rozhodcovský senát zložený z expertov na obchodnú arbitráž z partnerských advokátskych kancelárií a z RS SAK.

KEDY?  30. mája 2018
KDE?    Slovenská advokátska komora, Kolárska 6148/4, 811 06 Bratislava (školiaca miestnosť – prízemie)

HARMONOGRAM

15:30 – 15:45              Registrácia
15:45 – 16:00              Otvorenie
16:00 – 18:30              Ústne pojednávanie
18:45 – 19:00              Vyhodnotenie
19:00                           Neformálna recepcia (Primi)

Okrem lepšej predstavy o tom, ako v praxi prebieha rozhodcovské konanie, budú mať účastníci možnosť nadviazať osobný kontakt s uznávanými odborníkmi z právnej praxe. Vstup na podujatie je voľný.

V prípade otázok sa neváhajte obrátiť na arbitrationmoot@sk.elsa.org.