NOERR Legal Workshop – Fúzie & Akvizície (M&A)

Dňa 22.10.2019 sme mali príležitosť sa zúčastniť worskhopu NOERR Legal Workshop – Fúzie & Akvizície (M&A), ktorý pre nás pripravila medzinárodná advokátska kancelária Noerr LLP. Venovali sme M&A, a to z hľadiska praxe. JUDr. Martin Štelcl, ktorý nás touto témou previedol, svoje teoretické poznatky podložil aj skúsenosťami z praxe, keďže s danou problematikou priamo pracuje. Workshop bol prínosom, pre študentov z rôznych ročníkov, ktorí naplnili celú kapacitu tejto udalosti.
Ešte raz ďakujeme a dúfame, že sa aj v letnom semestri s Vami stretneme na ďalšom našom workshope. 💙