LX. National Council Meeting (NCM) Modra

*for English, scroll to the bottom of the description*


Vážení členovia, ctení alumni, milí priatelia,

ELSA Slovensko v spolupráci s ELSA Bratislava si Vás dovoľuje pozvať na jarné Valné zhromaždenie ELSA Slovensko, ktoré sa bude konať v dňoch 23.-25. februára 2018 v Modre, v malebnom prostredí reakreačnej oblasti Harmónia.

PRIHLASOVANIE je otvorené do 8.2.2018 a prebieha cez online formulár

Účastnícky poplatok je 40€. V cene je zahrnuté:

 • ubytovanie: Študijné a kongresové stredisko Centra ďalšieho vzdelávania UK (2 noci)
 • plná penzia (začiatok večerou 23.2., koniec raňajkami 25.2.), občerstvenie počas workshopov, coffee break a polnočná kapustnica
 • akademický program vrátane ELSA tréningu s ITP trénerom Robertom Vierlingom 
 • spoločenský program a welcome drink
 • welcome package od ELSA Bratislava, tričko s tematikou jarného NCM 2018
 • know-how skúsených ELSAkov a zahraničných návštev
 • dobrá zábava, nové skúsenosti & kontakty

Tak ako každé NCM, aj toto sa bude niesť v znamení hlbokej myšlienky. Témou ďalšieho z nezabudnuteľných víkendov pod taktovou ELSA Spiritu je “Go Slovak or go home!”

Veríme, že aj tentokrát pridáme do siene najlepších zážitkov pár skvostov a že výdatné workshopy po ťažkých nociach a búrlivé diskusie o budúcnosti nášho združenia sa nám do navždy vryjú do pamäte.

Pre viac informácií kontaktuje Romanu Reiprichovú (romana.reiprichova@elsa.sk; +421 907 917 670).

My sa už nevieme dočkať, a čo Vy?


Dear members, honorable Alumni and international guests,

ELSA Slovak Republic in cooperation with ELSA Bratislava would like to invite you to the Spring National Council Meeting of ELSA Slovak Republic which will take place between 23 – 25 February 2018 in a lovely town district Modra – Harmónia.

APPLICATIONS are open until 8 February 2018 via online form.

A participation fee is 40€ and covers:

 • accommodation: Convention Centre of the Centre for Continuing Education of the Comenius University
 • full board (starting with a dinner served on 23 February, finishing with breakfast on 25 February), refreshment during the workshop, coffee break, and midnight Slovak traditional cabbage soup
 • academic programme including an ELSA Training with ITP trainer Robert Vierling
 • social programme and welcome drink
 • welcome package from ELSA Bratislava, T-shirt thematically connected with Spring NCM 2018
 • know-how from the experienced ELSA members and the foreign visitors
 • amazing fun, new experience & friendships

As usual, this meeting will also be covered by a special topic. The theme of the next unforgettable weekend, conducted by ELSA Spirit, is “Go Slovak or go home!”.

We believe that all of us will have a chance to contribute to the hall of the best memories . On the other hand, the workshops and fruitful discussions about the future of our Association will be undoubtedly imprinted to our minds.

For more information contact Romana Reiprichová (romana.reiprichova@elsa.sk; tel: +421 907 917 670).

We cannot wait! Can you?