ELSA Day 2017 – Access to Justice beyond Borders

ELSA Day – spoločne za ľudské práva

ELSA Day sa prvý raz konal 20. marca 2013. Bolo to prvýkrát v histórii ELSA, čo sa celá sieť spojila za účelom diskutovať o medzinárodných a európskych štandardoch ochrany a implementácie ľudských práv. Počas 5 úspešných edícii sa z projektu podarilo vytvoriť unikátne  ľudskoprávne fórum pozostávajúce z veľkého počtu koordinovaných podujatí zjednotených pod heslom “all different, all together.Spoločne sa tak snažíme posilňovať povedomie o ľudských právach nielen medzi študentami práva, ale aj v širšej spoločnosti.

Prístup k spravodlivosti bez hraníc

Poslednú stredu v novembri – 29.11.2017 – sa v 44 krajinách, v ktorých má ELSA zastúpenie, bude oslavovať tohtoročný ELSA Day. Jeho v poradí už 6. edícia nesie tému Access to Justice Beyond Borders.  Lokálne a národné skupiny ELSA budú v tento deň organizovať súťaže, simulované súdne spory, panelové diskusie, inštitucionálne návštevy, pro bono aktivity a rôzne iné podujatia. Okrem toho záujemcovia z ktorejkoľvek krajiny budú môcť zhliadnuť naživo vysielaný ELSA Webinar organizovaný v spolupráci s Council of Europe.

Viac informácií: elsa.org/elsa-day.


Projekty našich lokálnych skupín

Aj ELSA Slovensko sa každoročne aktívne zapája do tejto tradície. Tento rok si naše lokálne skupiny opäť pripravili zaujímavé podujatia:

ELSA Banská Bystrica

Prednáška s Verejnou ochrankyňou práv

15:00 – 16:00, Právnická fakulta UMB v Banskej Bystrici (Malá prednášková sála)

Pozvanie prijala prof. JUDr. Mária Patakyová, PhD., ktorá bude prednášať a diskutovať s účastníkmi na tohtoročnú tému ELSA Day.

ELSA Bratislava

Prednášky: Poznáš svoje práva? – Študenti študentom

8:50 – 13:30, Bratislava a Pezinok

Študenti Právnickej fakulty Univerzity Komenského najskôr absolvujú školenie na pôde svojej alma mater a následne počas ELSA Day navštívia stredné školy, kde budú stredoškolákom prednášať o ľudských právach.

Podujatie ocenila Rada Európy ako jedno z najvýnimočnejších v rámci celej siete ELSA a podporila ho zaslaním svojich publikácií a propagačných materiálov. Tie ako odmenu za svoju aktivitu získajú stredoškoláci a prednášajúci študenti.

Zapojené stredné školy:
Spojená škola, Tilgnerova 14, Bratislava,
Gymnázium Alberta Einsteina v Bratislave,
Obchodná akadémia v Pezinku

Prednášajúci študenti:
Bc. Iveta Chlebová, Bc. Zuzana Neuschlová, Bc. Sandra Sakolciová, Bc. Ladislav Šimko, Mgr. Viviana Štefanská

ELSA Košice

Beseda: Vymožiteľnosť ľudských práv na Slovensku a za hranicami

11:45 – 13:00, Právnická Fakulta UPJŠ v Košiciach (Pojednávacia miestnosť)

Pozvanie prijali:

  • Mgr. Barbora Meššová, Liga za ľudské práva / Human Rights League
  • JUDr. JCLic. Tomáš Majerčák, PhD., Katedra ústavného práva a správneho práva, PravF UPJŠ
  • JUDr. Marián Porvažník, zakladateľ Iniciatívy za lepšiu advokáciu

Tešiť sa môžete na:

  • pohľady z akadémie aj z praxe
  • problematiku vymožiteľnosti ľudských práv a slobôd v slovenskej právnej úprave, medzinárodných a európskych štandardov ich ochrany, ale aj situáciu v krajinách 3. sveta
  • inšpirujúcich hostí, ktorí sú nielen fundovanými odborníkmi, ale sú aj aktívni vo verejnom živote
  • priateľskú atmosféru
  • neformálnu diskusiu s hosťami