Case study z obchodného práva v spolupráci s CMS

13.4.2022 sa uskutočnila ústna časť CASE STUDY z obchodného práva v Advokátskej kancelárií CMS Bratislava.
Všetci účastníci obdržali certifikáty a vecné ceny. Ďakujeme Advokátskej kancelárií CMS Bratislava za pomoc s organizáciou a účasníkom za účasť.