Best International Future Lawyer Award 2019

AIJA aj tento rok vyhlásila esejistickú súťaže Best International Future Lawyer Award 2019!

Témou tohto ročníka sú ciele udržateľného rozvoja OSN a esej by mala zodpovedať nasledovnú otázku: “If I could change the world…how can I, as a future lawyer, contribute to a more sustainable world?”

Autor tej najlepšej a teda víťaznej eseje získa:
-bezplatnú účasť (letenka, ubytovanie, účastnícky poplatok) na výročnom kongrese AIJA v Ríme (3.-7.9.2019)
-trojročné členstvo v AIJA,
-zverejnenie eseje v sieti viac ako 4000 medzinárodných právnikov.

Esej v anglickom jazyku je potrebné zaslať najneskôr do 19. mája 2019. Zapojiť sa môžu študenti práva s vekovým limitom do 45 rokov.

Jedná o skvelú príležitosť ako sa môžu študenti práva dostať na jedinečné medzinárodné podujatie a to úplne zadarmo. Pre lepšiu predstavu, na minuloročnom kongrese v Bruseli sa zúčastnilo približne 700 mladých právnikov z celého sveta. Ako to tam asi vyzeralo, si môžete pozrieť tu.

Navyše, nie je nič lepšie, než dostať sa do povedomia partnerov z medzinárodných advokátskych kancelárii už počas štúdia!