84th International Council Meeting Tbilisi

V novembri sa naši delegáti zúčastnili 84. medzinárodného valného zhromaždenia ELSA (ICM) v Gruzínsku. Delegáciu ELSA Slovensko tvorili naši študenti Roman Debnár a Vanesa Sabolová ako členovia Výkonnej rady ELSA Trnava …