Rímsky Simulovaný Súdny Spor 2018

Milí študenti, už niekoľký rok po sebe máte možnosť sa zapojiť do súťaže Rímsky simulovaný súdny spor a vyskúšať si tak, aké je to vystupovať pred „rímskym senátom”. V súťaži …