Rímsky Simulovaný Súdny Spor 2018

Milí študenti,

už niekoľký rok po sebe máte možnosť sa zapojiť do súťaže Rímsky simulovaný súdny spor a vyskúšať si tak, aké je to vystupovať pred „rímskym senátom”. V súťaži máte možnosť preveriť si svoje vedomosti, kritické myslenie a argumentáciu v oblasti rímskeho práva.

Medzinárodný rímskoprávny simulovaný súdny spor (International Roman Law Moot Court Competition) je dvojkolový. Je tvorený fakultným kolom a medzinárodným kolom česko-slovenským.
Do súťaže sa môžete prihlásiť tím (maximálne 3-členný), ale aj jednotlivec.

Podujatie je vhodné (nie len) pre tých, ktorí sa na Moot Court odhodlávajú prvýkrát. Víťaz fakultného kola postupuje do česko-slovenského finále, ktoré sa tento rok uskutoční u nás – na Právnickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.

Lokálne kolo v Banskej Bystrici sa uskutoční 10. apríla 2018 (utorok).

Deadline na prihlásenie: nedeľa 08. apríla 2018.

Pre viac informácií, ako aj možnosť prihlásiť sa jakub.dzimko@elsa.sk

ELSA Banská Bystrica a Katedra dejín štátu a práva PrF UMB sa na Vás tešia.