Aktuality

OKTÓBERFEST UMB 2018

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Právnická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a ELSA Banská Bystrica v spolupráci s Mestom Banská Bystrica a Banskobystrickým samosprávnym krajom Vás srdečne …

Rímsky Simulovaný Súdny Spor 2018

Milí študenti, už niekoľký rok po sebe máte možnosť sa zapojiť do súťaže Rímsky simulovaný súdny spor a vyskúšať si tak, aké je to vystupovať pred „rímskym senátom”. V súťaži …