Sme súčasťou medzinárodnej siete European Law Students´ Association. ELSA je nezávislá, nepolitická, nezisková medzinárodná organizácia združujúca študentov práva v Európe, ktorá aktuálne združuje približne 69 000 členov v 43 krajinách na 432 právnických fakultách.

ELSA Banská Bystrica sídli v priestoroch právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej bystrici, v miestnosti číslo 132.

KONTAKT

ELSA Banská Bystrica

Právnická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

Komenského 20

974 01 Banská Bystrica

 

E-mail: board.bb@elsa.sk

Facebook: https://www.facebook.com/elsabanskabystrica/

Instagram: @elsabanskabystrica