Európske združenie študentov práva Trnava – ELSA Trnava

Sme súčasťou medzinárodnej siete European Law Students´ Association. ELSA je nezávislá, nepolitická, nezisková medzinárodná organizácia združujúca študentov práva v Európe, ktorá aktuálne združuje približne 69 000 členov v 43 krajinách na 432 právnických fakultách.

Všetky novinky sa môžete dozvedieť tiež na Facebooku na našom funpage.

ELSA Trnava sídli v priestoroch Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave. Miestnosť, kde nás môžete nájsť sa nachádza v suteréne fakulty hneď oproti bufetu.
Európske združenie študentov práva Trnava – ELSA Trnava
Právnická fakulta TU v Trnave
Kollárova 10
917 00 Trnava
Slovensko