Študenti sa učili ako písať odborné práce

V dátumovom intervale 20.02. – 20.03.2018 si ELSA Košice, v spolupráci s mladou generáciou vyučujúcich Právnickej fakulty UPJŠ, zaujímavý projekt pod názvom “Napíš to správne“, kde sa štududentom snažila priblížiť, že písanie odborných prác nemusí byť nevyhnutne trápením a že s použitím správnych metód môžu aj oni jednoducho zvýšiť štandard ich akademického písania. Snažili sa tak podnietiť študentov, aby im jednak pomohli so zvýšením kvality záverečných prác a zároveň podnietili ich záujem o písanie aj iných odborných publikácií.

Počas jednotlivých workshopov sa venovali metodológií, hľadaniu vhodných zdrojov, správnej citácií, presvedčivej argumentácií a v závere dedikovali osobitnú pozornosť aj správnej kompozícií curriculum vitae a motivačného listu, ktoré sú v dnešnej dobe alfa a omegou na trhu práce.

Týmto by sme sa veľmi radi chceli poďakovať vyučujúcim a odborným pracoviskám UPJŠ (v poradí prezentácie na seminároch): JUDr. Peter Čuroš PhD., Mgr. Veronika Miková, UDr. František Bonk PhD., JUDr. Anna Románová PhD, Univarzitná knižnica UPJŠ v Košiciach, JUDr. Adam Giertl, Mgr. Peter Koromház, Mgr. Veronika Zibrinyiová PhD. (Unipoc – Univerzitné poradenské centrum UPJŠ) za odborný program a samozrejme aj Vám, milí študenti, za Vašu účasť.

Ďakujeme za spoluprácu a tešíme sa na Vás všetkých aj na ďalších projektoch!