Košice si priniesli domov víťazstvo

Túto jar sa uskutočnil už ďalší ročník populárneho celoslovenského projektu “Simulované rozhodcovské konanie“, ktorého cieľom je rozvíjať praktické znalosti študentov v oblasti obchodného a občianskeho práva a zároveň preveriť ich pohotovú reakciu a rečnícke schopnosti v simulácií arbitrážneho konania.

Celá súťaž začala písomným predkolom, kde súťažiaci museli vypracovať písomnú žalob aj obhajobu. Po starostlivom posúdení dve najlepšie zadania postúpili na ústne fakultné kolo, kde si “zoči-voči” zmerali sily v Košiciach: na strane žalobcov: Jana Oravcová, Ján Pollák a Marko Mašan (študenti druhého ročníka bakalárskeho stupňa) a na strane žalovaných: Zuzana Košťanská, Simona Rudohradská a Jakub Magda (študenti prvého ročníka magisterského stupňa).

Ústne pojednávanie lokálneho kola sa uskutočnilo 17.4.2018, na pôde Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach, s prestížnym zastúpením porotcov – JUDr. Tomáš Illešom, advokátom a podpredsedom SAK, doc. JUDr. Petrom Molnárom, PhD, docentom katedry Občianskeho práva Prf UPJŠ a súdnym exekútorom a, v neposlednom rade, JUDr. Ladislav Duditšom, sudcom Krajského súdu v Košiciach. Odborným garantom lokálneho kola bola pani prodekanka pre zahraničné vzťahy a informačné technológie doc. JUDr. Regina Hučková, PhD.

Napriek vysokej odbornej pripravenosti a pohotovej reakcií, víťazný tím mohol byť iba jeden a do celoslovenského finále postúpili študenti tímu žalovaných – Zuzka, Simona a Jakub.

To sa uskutočnilo 30.5.2018 na pôde Slovenskej advokátskej komory  a Košickému tímu sa podarilo priniesť si domov zo súťaže krásne prvenstvo, za čo im zo srdca gratulujeme.

Veríme, že účasť na súťaži bola pre všetkých súťažiacich prínosná a obohacujúca a držíme im palce aj v ďalšom kariérnom pôsobení.

Partnermi projektu boli: Allen & Overy, Taylor Wessing, Rozhocovský súd SAK a Wolters Kluwer SR.