Správny simulovaný súdny spor 2018

ELSA Bratislava v spolupráci s Katedrou správneho a environmentálneho práva aj tento rok prináša súťaž Simulovaný správny súdny spor (SSSS) 2018.

Podmienkou je vytvoriť dvojčlenný tím, pozrieť si zadanie kauzy, vyplniť prihlášku a poslať ju spolu s vypracovaním prípadu na mailovú adresu lucia.kupcova@elsa.sk
Deadline na poslanie kauzy je 04.04.2018.

Materiály k súťaži

Prihláška – SSSS 2018

Zadanie

Pravidlá-SSSS-2018

Prvostupňové rozhodnutie

Druhostupňové rozhodnutie