Simulovaný trestný proces 2017/2018

ELSA Bratislava v spolupráci s Katedrou trestného práva, kriminológie a kriminalistiky Právnickej fakulty UK v Bratislave

vyhlasujú celoslovenskú súťaž

Simulovaný trestný proces 2017/2018

Neváhajte, zapojte sa a doplňte tak svoje CV o praktickú skúsenosť s trestným právom!

Prihlasovanie prebieha cez online formulár.
Zadanie je potrebné písomne vypracovať najneskôr do 26.11.2017.

Viac informácií nájdete na webstránke ELSA Slovensko a na našej FB udalosti.