Rímsky Simulovaný Súdny Spor

Už niekoľký rok po sebe sa mali možnosť  študenti zapojiť do súťaže Rímsky simulovaný súdny spor a vyskúšať si tak, aké je to vystupovať pred „rímskym senátom”. V súťaži mali študenti možnosť preveriť si svoje vedomosti, kritické myslenie a argumentáciu v oblasti rímskeho práva, vyhrať vecné ceny a navyše získať body na Erasmus či internát.

Medzinárodný rímskoprávny simulovaný súdny spor (International Roman Law Moot Court Competition) je dvojkolový. Je tvorený fakultným kolom a medzinárodným kolom česko-slovenským. Kolá pozostávajú z písomnej a ústnej časti. V 1. kole študenti mali najskôr písomne vypracúvať  zadanie kauzy spolu s otázkami – na túto časť mali 90 minút. Následne svoje závery ústne obhájili pred odbornou porotou. Do súťaže sa mohli prihlásiť tímy (maximálne 3-členný), ale aj jednotlivci.

Víťazi fakultného kola postupuje do česko-slovenského finále, ktoré sa tento rok uskutoční na Právnickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.

Fakultné kolo sa uskutočnilo 07.03. v Klube dekana na pôde Právnickej fakulty Univerzity Komenského V Bratislave.

Týmto by sme chceli pogratulovať víťaznému tímu a popriať veľa šťastia do česko-slovenského kola.