Právny asistent – IKRÉNYI & REHÁK

ADVOKÁTSKA  KANCELÁRIA

so  sídlom Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava

hľadá  študenta fakulty práva

na pracovnú pozíciu právny asistent.

 

Obsah pracovnej náplne zahŕňa rôznu právnu agendu, právne rešerše a asistenciu advokátom a advokátskym koncipientom pri poskytovaní právnych služieb, komunikáciu s orgánmi verejnej moci, ako aj administratívnu agendu súvisiacu s chodom advokátskej kancelárie a konkurznej kancelárie.

 

Požiadavky:

  • záujem pracovať a získavať odborné zručnosti
  • štúdium práva a primerané vedomosti
  • znalosť práce s počítačom (MS Office)
  • pracovné skúsenosti nie sú podmienkou, ale výhodou

 

O nás:

  • zameranie na obchodné, občianske, súťažné a insolvenčné právo
  • zaujímavá agenda a možnosť dlhodobej spolupráce
  • mladý kolektív

 

V prípade záujmu o prax zašlite prosím životopis na e-mailovú adresu:

office@ikrenyirehak.sk