KONTAKT

Európske združenie študentov práva (ELSA) Bratislava

Právnická fakulta Univerizty Komenského v Bratislave

Šafárikovo nám 6, P.O.BOX 313

810 00 Bratislava 1

 

Kancelária ELSA Bratislava: 517SB

E-mail: board.ba@sk.elsa.org

Facebook: https://www.facebook.com/elsabratislava/

Instagram: @elsabratislava

LinkedIn: The European Law Students’ Association Bratislava

 

 

Prihláška za člena:

Prihlášku je možné podať osobne v kancelárii ELSA Bratislava alebo stačí vyplniť online formulár.