NOERR Legal Workshop- Fúzie & Akvizície (M&A)

Po krátkej prestávke Vám aj tento semester prinášame opäť atraktívny, nevšedný a vždy aktuálny WORKSHOP priamo v priestoroch medzinárodnej advokátskej kancelárie NOERR.


Legal workshop bude zameraný na tému M&A ( Fúzie & Akvizície). Cieľom workshopu bude interaktívnym spôsobom sa zorientovať v problematike a pomocou praktických úloh aplikovať získané zručnosti.

Noerr ako partner ELSA Slovensko podporuje nádejných študentov na právnickej fakulte a v spolupráci s ELSA Slovensko pripravujeme kvalitné projekty, ktoré sú dostupné pre KAŽDÉHO študenta.

Noerr je medzinárodné spoločenstvo advokátov, daňových poradcov a audítorov. Viac než 480 profesionálov poskytuje právne rady spoločnostiam, finančným inštitúciám a jednotlivcom vo všetkých sférach obchodného práva (napr. korporačné právo, M&A agenda, daňové právo, právo hospodárskej súťaže, právne prípady spojené s distribúciou tovarov, nehnuteľnosťami, pracovné právo, prípady platobnej neschopnosti atď.).

**
KEDY?
Utorok 22.10.2019 o 13.00

KDE?
V advokátskej kancelárii Noerr
Bratislava, Palisády 29/A

AKO SA PRIHLÁSIM?
Stačí vyplniť formulár:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScoWDa_isYGNPHQele2uQDaXsu0rqGgtW3vMhnwSFKjnCo5zg/viewform?usp=sf_link

**
Účastníci po absolvovaní workshopu získajú účastnícky certifikát.

!!! POZOR !!!
Kapacita je obmedzená, tak rýchlo vyplň formulár.

Kontakt: seminarsconferences@sk.elsa.org

Tešíme sa na Vašu účasť! 🙂