LXI. National Council Meeting Nemecká

Cez víkend sa konalo v poradí už LXI. Valné zhromaždenie ELSA Slovak Republic. Za organizáciu a výber krásneho prostredia ďakujeme ELSA Banská Bystrica. Nesmierne nás teší účasť delegácie z ELSA International a ELSA Praha ako aj ich obohacujúce workshopy. 📊📅

Po príchode všetkých účastníkov sa program začal naplno už v piatok podvečer- najprv úvodnou plenárnou schôdzou a následne workshopom pre fresherov.Prvý deň zavŕšil spoločenským programom s tématikou Oktoberfestu. Sobota sa niesla v znamení workshopov, plenárnych zasadnutí a večer sme zakončili teambuldingom pri ohni, kde sme si aj zasúťažili. V nedeľu sme ukončili zasadnutie Valného zhromaždenia.

Chceme sa poďakovať všetkým zúčastneným za skvelý víkend! 😊