ELSA Day 2018 – The Right to Education

ELSA Day je projekt, ktorý sa každoročne venuje problematike ľudských práv, čím sa snaží zvyšovať povedomie o tejto oblasti. Ide o kampaň, ktorá prebieha vo všetkých skupinách ELSA, nie len u nás, ale aj v zahraničí, čím sa tento cieľ snažíme dosiahnuť vo veľkom.

Tohtoročnou témou je Právo na vzdelanie a samotné projekty budú prebiehať 28. novembra 2018.

 

 

Lokálne skupiny na Slovensku si pri tejto príležitosti chystajú nasledovné projekty:

 

ELSA Banská Bystrica

Zbierka kníh pre deti v núdzi

Miesto konania: Právnická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

Čas konania: 26. 28. 11. 2018

Zbierka kníh poputuje deťom v núdzi, preto, ak máte už nepotrebné knihy pre deti a mládež, neváhajte ich darovať, a rozžiariť tak nejednu detskú tvár.

 

ELSA Bratislava

Prednášky: Poznáš svoje práva? – Študenti študentom

Miesto konania: Stredné školy v Bratislave a v Námestove

Čas konania: 8:00 – 13:30

Už druhý rok v poradí pôjdu študenti Právnickej fakulty Univerzity Komenského a jej čerství absolventi v rámci ELSA Day prednášať žiakom stredných škôl.

Zapojené stredné školy:
Gymnázium Ivana Horvátha v Bratislave,
Gymnázium Alberta Einsteina v Bratislave,
Gymnázium Antona Bernoláka v Námestove.

 

ELSA Košice

Diskusia: Právo na vzdelanie bez hraníc

Miesto konania: Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Čas konania: 11:30 – 13:00

Predmetom diskusie bude jednak ústavnoprávny výklad práva na vzdelanie a jeho zakotvenie vo vnútroštátnej a medzinárodnej úprave, ale aj aktuálne spoločenské otázky v danej problematike.

 

ELSA Trnava

Prednáška so študentom spadajúcim do kategórie ZŤP

Miesto konania: Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave

Čas konania: upresníme

Študent Právnickej fakulty Trnavskej univerzity porozpráva o tom, ako náročné je postavenie zdravotne ťažko postihnutých ľudí v oblasti vysokoškolského štúdia zaradiť sa medzi “zdravých” študentov.