Trestné právo – ako to chodí v advokácii?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELSA Banská Bystrica v spolupráci s Právnickou fakultou Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici zorganizovala dňa 25.11.2019 diskusiu na tému “Trestné právo – ako to chodí v advokácii?

Hosťami diskusie boli JUDr. Daniel Lipšic, LL.M. – advokát, bývalý minister vnútra a minister spravodlivosti, JUDr. Miloš Maďar, PhD., LL.M. – sudca Ústavného súdu Slovenskej republiky, bývalý advokát, vysokoškolský pedagóg a doc. Dr. iur. JUDr. Ing. Michal Turošík, PhD. – dekan Právnickej fakulty UMB a vysokoškolský pedagóg.

Diskusii sa nezúčastnili len študenti Právnickej fakulty UMB, ale aj niektorí z pedagógov a samozrejme bola vítaná aj verejnosť, všetkým zúčastnením ďakujeme.

Počas diskusii  prebiehal “live stream” , ktorý si bude možnosť prehrať na facebookovej Právnická fakulta UMB.

Hlavným cieľom bolo priblížiť študentom prostredie advokácie v agende trestného práva –  od prevzatia zastupovania, cez poskytnutie kvalifikovanej obhajoby až po jednotlivé konania.
Hlavnými otázkami diskusie boli :
a) Začiatok advokátskej praxe – koncipienstvo
b) Časová náročnosť poskytovania právnych služieb
c) Najčastejšie páchané trestné činy
d) Vyjadrenie sa ku konkrétnym príkladom prípadov, s ktorými pracovali

Diskusia bola veľmi pestrá a okrem spomenutých otázok, ktoré sa rozoberali, nám dali cenné rady a podelili sa  s nami o ich skúsenosti nie len z teórie ale aj z praxe, ktorých nebolo  málo a dúfame, že to dokážeme využiť v budúcnosti.

Na záver patrí poďakovanie, že prijali pozvanie, našli si  čas  a ochotne sa zúčastnili diskusie.